Verlof

U kunt onder bepaalde voorwaarden verlof aanvragen voor vakantie of gewichtige omstandigheden.

Formulieren zijn op school af te halen of kunt u hieronder downloaden. U dient wel een termijn van acht weken in acht te nemen i.v.m. overlegmogelijkheid met de leerplichtambtenaar. 

Let op: geoorloofd verlof is alleen mogelijk na toestemming, alleen aanvragen is niet voldoende.

Meer informatie vindt u in onze Kindcentrumgids.