Verlof

U kunt onder bepaalde voorwaarden verlof aanvragen voor vakantie of gewichtige omstandigheden.

Formulieren zijn op school af te halen of kunt u hieronder downloaden. U dient wel een termijn van acht weken in acht te nemen i.v.m. overlegmogelijkheid met de leerplichtambtenaar. 

Let op: geoorloofd verlof is alleen mogelijk na toestemming, alleen aanvragen is niet voldoende.

Vakantieverlof

Als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen gaan en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aanvragen voor maximaal tien schooldagen. Bijvoorbeeld als zij in de horeca of in het toerisme werken of in de landbouw. Vakantieverlof wordt zelden verleend. Het is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. File vermijden, gekochte tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen redenen voor vakantieverlof. Toestemming wordt maar één keer per schooljaar verleend en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het bestuur van Signum beslist op basis van de Leerplichtwet over de aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag moet schriftelijk worden gedaan bij de directie en een ingevulde verklaring van de werkgever.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Zijn er andere redenen dat een kind niet naar school kan? Dan moet de ouder/verzorger hiervoor toestemming vragen. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan toestemming gegeven worden voor verlof. Daarmee worden in de Leerplichtwet omstandigheden bedoeld die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld een huwelijk van naaste familie, een begrafenis of een jubileum. Het bestuur van Signum beslist op basis van de Leerplichtwet over de aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag moet schriftelijk worden gedaan bij de schooldirectie. Gaat het om verlof langer dan tien schooldagen? Dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar.

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids