Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool

Ons kindcentrum heeft een samenwerkingsrelatie met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en met het Koning Willem I College

Elk jaar komen studenten stagelopen vanuit onder andere de opleidingen: pedagogisch medewerker kinderenopvang, pedagogische management kinderopvang (PMK), onderwijsassistent en de Pabo. Dat gebeurt in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen pedagogisch medewerker(s) of (vak)professional.

Deze studenten ontmoeten elkaar binnen ons kindcentrum, zodat zij tijdens hun studie al leren intensief samen te werken met verschillende geledingen binnen een kindcentrum. Deze studenten worden extra begeleid door Yvonne, de kindcentrum coach voor studenten. . 

Incidenteel werken wij ook mee aan zogenaamde snuffelstages en maatschappelijke stages van middelbare scholieren. Deze scholieren zijn dan enkele dagen op school; zij geven geen les. 

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids