De Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School

Wij vinden het als school uitermate belangrijk dat onze kinderen respectvol met elkaar omgaan en een positieve bijdrage leveren aan het samenleven in een democratische rechtstaat. Door te werken met Jeelo en de Vreedzame school leggen wij, en de kinderen, hiervoor de basis.

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Alle ouders, professionals en kinderen verbinden zich aan de regels en uitgangspunten van de Vreedzame school in combinatie met de deugden(afspraken) van Jeelo. Dat betekent concreet dat er respectvol met elkaar gesproken en omgegaan wordt. Schreeuwen, schelden en fysiek contact is niet toegestaan. Op school en het schoolplein spreken ouders elkaars kinderen niet aan; de professional bemiddelt volgens de regels. Ouders spreken wel hun eigen kinderen aan als dat nodig is.

Binnen het programma van de Vreedzame school leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. Gedurende acht jaar wordt minimaal elke week een les gegeven.De lessen zijn verdeeld over de volgende blokken:

  1. We horen bij elkaar
  2. We lossen conflicten zelf op
  3. We hebben oor voor elkaar
  4. We hebben hart voor elkaar
  5. We dragen allemaal een steentje bij
  6. We zijn allemaal anders

De 4 stappen  

Binnen ons kindcentrum werken wij aan conflictvermijding door het gebruik van 4 stappen. De kinderen wordt aangeleerd dat ze deze stappen kunnen toepassen om conflicten te vermijden. Als er na de laatste stap nog steeds geen passende oplossing is gevonden dan gaan de leerkrachten het gesprek aan met de kinderen.

  1. Vraag vriendelijk. Geef rustig aan dat je het niet fijn vindt, benoem concreet gedrag.
  2. Zeg duidelijk. Zeg op een dringende manier, maar nog steeds rustig, dat je het gedrag van de ander niet fijn vindt.
  3. Waarschuw. Geef aan dat, mocht de ander niet stoppen, je naar de meester of juf gaat om het op te laten lossen. Omdat je dit goed aangeeft is het geen klikken.
  4. Voer uit! Ga naar de meester of juf en leg uit dat je de stappen hebt gevolgd.

Deze 4 stappen zijn zichtbaar in elke klas op ons kindcentrum. (In de groepen 1 t/m 3 wordt stap 3 overgeslagen)

WISH 

In groep 6 krijgen de kinderen een WISH training. Deze training gaat over de weerbaarheid van de kinderen. Er komt een externe trainer die de kinderen, samen met een trainer van school, begeleid en coacht. Er zijn acht lessen en er komt een presentatie. De ouders van de kinderen van groep 6 krijgen extra informatie wanneer de training start.

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids