De Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School.

 

Wij vinden het als school uitermate belangrijk dat onze kinderen respectvol met elkaar omgaan en een positieve bijdrage leveren aan het samenleven in een democratische rechtstaat. Door te werken met Jeelo en de methode 'Vreedzaam' leggen wij, en de kinderen, hiervoor de basis.

WISH 

In groep 6 krijgen de kinderen een WISH training. Deze training gaat over de weerbaarheid van de kinderen. Er komt een externe trainer die de kinderen, samen met een trainer van school, begeleid en coacht. Er zijn acht lessen en er komt een presentatie. De ouders van de kinderen van groep 6 krijgen extra informatie wanneer de training start.

De 4 stappen  

Binnen ons kindcentrum werken wij aan conflictvermijding door het gebruik van 4 stappen. De kinderen wordt aangeleerd dat ze deze stappen kunnen toepassen om conflicten te vermijden. 

Deze 4 stappen zijn zichtbaar in elke klas op ons kindcentrum. (In de groepen 1 t/m 3 wordt stap 3 overgeslagen)