Missie & Visie

Hier staan en gaan wij voor.

Waar staan we voor..

Ons kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving.

Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar. Begrip en respect voor elkaar is erg belangrijk.

 Wij zijn een kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn en wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. 

Waar gaan we voor..

Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving en staat midden in de samenleving en de buurt.

Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie en niet door achterstanden.

Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is, en voelt zich welkom. Ouders zijn belangrijke partners in opvoeding en onderwijs.