Vacature: Groepsleerkracht 1.0 fte
Meer info

Missie & Visie

Hier staan en gaan wij voor

Missie: Waar staan we voor

Het kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar, waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk is. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Wij zijn een kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. 

Visie: Waar gaan we voor

Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving, staat midden in de samenleving en de buurt. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie en niet door achterstanden. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Professionals, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

Onze visie is uitgewerkt in een mooi model. Hieraan zijn pijlers toegevoegd waarin concreet wordt gemaakt wat dit vanuit het kind en vanuit de volwassenen betekent.