Regels en afspraken

Uitgebreide informatie vindt u terug in onze schoolgids

Eten en drinken

Op ons kindcentrum promoten we een gezonde levensstijl. Dit betekent dat kinderen voor hun tussendoortje een boterham of fruit eten met daarbij iets te drinken. Wij stimuleren het drinken van water, een drankje zonder prik mag ook meegenomen worden. Pakjes worden leeg mee naar huis gegeven. Voor de lunch mogen kinderen broodproducten met beleg meenemen. Het liefst in een broodtrommel en drinken in een drinkbeker, zodat we de afvalberg zo klein mogelijk houden.

Halen en brengen

Wij vragen u in het kader van veiligheid van kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Auto’s maken gebruik van de zoen- en zoef zone of parkeren in de aangelegde parkeervakken.

Kledingcode

  • Er wordt verwacht dat alle medewerkers, ouders en leerlingen kleding dragen die niet aanstootgevend, onveilig, onhygiënisch of disfunctioneel is.
  • Onzedige kleding wordt niet getolereerd.
  • Gezichtsbedekkende kleding, zoals: boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen worden niet getolereerd bij medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en bezoekers.
  • Hoofddoeken zijn toegestaan tijdens een reguliere les.

Gymlessen

  • Tijdens de gymles moeten in kader van veiligheidsredenen speciale sporthoofddoeken gedragen worden.
  • Tijdens de gymles is het i.v.m. de veiligheid niet toegestaan om sieraden als kettingen, armbanden of oorbellen die niet vast aan het oor zitten te dragen.
  • Leerlingen dragen gymkleren en gymschoenen. Het is handig als deze van een naam worden voorzien.

Mobiele telefoons, tablets en andere elektronische apparaten

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder schooltijd wordt niet toegestaan. Behalve wanneer professionals expliciet vragen deze mee te nemen voor didactische doeleinden. Dit geldt ook voor tablets. Echter school is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan de apparaten. Wij raden aan deze dan ook niet mee naar school te nemen. Wanneer kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen, moeten zij deze inleveren bij de professional.

Roken en alcohol

Roken en alcohol is niet toegestaan op kindcentrum Westerbreedte. Dit wil zeggen dat er ten alle tijden niet gerookt mag worden tijdens schooltijd, tijdens evenementen, tijdens ouderavonden en op het schoolplein in het bijzijn van leerlingen. Ook tijdens de niet-locatie gebonden activiteiten (zoals bijvoorbeeld een schoolkamp of schooluitje) mag er niet gerookt worden of alcohol genuttigd worden in het bijzijn van leerlingen. Dit geldt voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen.

Schooltijden

Alle kinderen gaan naar school tussen 8:30-14:00 uur. Vanaf 8:20 uur gaat de deur open, zodat de les om 8:30 uur kan starten.

Wanneer een kindt te laat komt wordt er een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Als een kind meer dan twee keer te laat komt worden ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld door de professional. Verandert het gedrag nog niet, dan volgt er een gesprek met de unitleider. Als het gedrag dan nog niet is veranderd, volgt er een gesprek met de directeur en leerplichtambtenaar.