De Jeelo school

 Wij zijn een Jeelo-School.                                                   

Een Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Talenten van kinderen worden verder ontwikkeld en de 21 eeuwse vaardigheden staan centraal.

Een Jeelo-school behandelt zes projecten per jaar, alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig, uitgewerkt in een eigen deelproject. Een leerling doorloopt elk project vier keer op zijn eigen niveau binnen zijn basisonderwijsperiode. Samen dekken de projecten de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ af

Talenten van ouders

Inhoudelijke bijdragen van ouders aan onze projecten zijn zeer welkom. Laat het team van Kindcentrum Westerbreedte weten waarin u deskundig bent.

 U werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of u heeft een hobby. 

3 Pijlers

Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers:

  1. Samen leven   
  2. Samen werken   
  3. Zelfstandig leren

Het filmpje hieronder vertelt u meer over de 3 pijlers.

6 Uitdagingen

In de 12 projecten van Jeelo worden leerlingen uitgedaagd om te werken aan 6 uitdagingen.

Het filmpje hieronder vertelt u meer over de 12 projecten en 6 uitdagingen.

Ontwikkelingslijnen

Elke leerling ontwikkelt zich permanent, maar het tempo waarin verschilt per individu.

Het filmpje hieronder vertelt u meer over de ontwikkelingslijnen van Jeelo.