Kindcentrumgids

Hierbij bieden wij u de kindcentrumgids van kindcentrum Westerbreedte voor het schooljaar 2021- 2022 aan. Deze kindcentrumgids heeft als doel u te informeren over allerlei zaken rondom het kindcentrum. De gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders, maar ook voor andere belangstellenden.

Deze gids bevat naast algemene, praktische informatie ook inhoudelijke informatie over het kindcentrum. Er staat beschreven volgens welke uitgangspunten we ons onderwijs vormgeven en welke ontwikkelingen we nastreven in het komende schooljaar. Ook vindt u een verantwoording van onze resultaten aan het einde van de basisschool.

Wanneer u meer informatie wenst, of er zijn bepaalde zaken onvoldoende duidelijk na het lezen van dit document, bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids