Ziekmelding & Absentie

Doorgeven via de Schoolapp of telefonisch

Ouders/verzorgers geven vóór 8.30 uur een ziek/absentiemelding door aan school. 

Als kinderen veel ziek gemeld worden is er ook sprake van ongeoorloofd verzuim. De school houdt verzuimpercentages bij en zal in eerste instantie in gesprek gaan met de ouders wanneer er veel ziekteverzuim is. Een vervolgstap is een gesprek tussen de ouders en de GGD. De GGD zal adviezen geven in kader van het voorkomen van het ziekteverzuim. Een laatste stap is een melding bij de leerplichtambtenaar.

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

Kindcentrumgids